Od czerwca do sierpnia na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej miałem okazję wykonywać zdjęcia osób (mieszkańców) z okazji obchodzonego w 2023 roku Jubileuszu 100- rocznicy nadania prawa miejskich miastu w którym mieszkam.

W sumie wykonałem około 300 zdjęć osób ( w mobilnym studio), z których później zaprojektowany i wydrukowany został billboard z życzeniami kolejnych wspaniałych 100 lat dla miasta Skarżyska-Kamiennej. Bilbordy rozwieszone zostały w pięciu lokalizacjach na terenie Skarżyska-Kamiennej.

Zdjęcia wykonałem na zlecenie Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, które realizowało projekt „WiekFEST – 100 lat wspólnoty miasta Skarżyska-Kamiennej. Świadomi przeszłości, patrzymy w przyszłość” , a którego głównym było umożliwienie włączenia się obywateli miasta Skarżysko-Kamienna w obchody jubileuszu 100-lecia jego powstania, poprzez umożliwienie im aktywnego działania we współtworzeniu wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych związanych z jubileuszem oraz łączenia tej aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Poniżej parę (wybranych) zdjęć, które wykonałem.

Potrzebujesz fotografa?